מאמרים, מידע נדלן

מדד המחירים לצרכן סיכום שנת 2021

קצת מאחורי הקלעים איך נראה שוק הנדלן בישראל בשנת 2021
מדד המחירים לצרכן
מחירי הדירות השלימו בשנה עלייה של 10.6%
מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בחודש דצמבר 2021 ובכך השלים עלייה שנתית של 2.8% בשנת 2021 כולה.
מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים
מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.2% בחודש דצמבר 2021 ובכך השלים עלייה שנתית של 5.6% בשנת 2021 כולה.
שינוי במחירי שוק הדירות (אינו חלק ממדד המחירים לצרכן)
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוקטובר 2021 – נובמבר 2021 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ספטמבר 2021 – אוקטובר 2021, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.4% ובכך השלימו עלייה של 10.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (אוקטובר 2020 – נובמבר 2020).

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים אוקטובר 2021 – נובמבר 2021 לעומת החודשים ספטמבר 2021 – אוקטובר 2021, נרשמו עליות מחירים במחוזות הבאים: תל אביב 2.8%, ירושלים 2.1%, חיפה 1.1%, דרום 0.9% ומרכז 0.5%; לעומתם נרשמה ירידת מחירים במחוזות הצפון בשיעור של 0.4%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אוקטובר 2021 – נובמבר 2021 לעומת אוקטובר 2020 – נובמבר 2020, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: ירושלים 12.3%, תל אביב 10.7%, מרכז 10.5%, חיפה 10.5%, דרום 9.9% וצפון 7.1%.

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהם עלו ב-2.4% בחודשים אוקטובר 2021 – נובמבר 2021 לעומת ספטמבר 2021 – אוקטובר 2021 והשלימו בכך עלייה של 11.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (אוקטובר 2020 – נובמבר 2020). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 23.6% בהשוואה ל-24.5% בתקופה הקודמת (ספטמבר 2021 – אוקטובר 2021).

 

 

הנתונים נלקחו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

מדד המחירים לצרכן | כמה עלו הדירות בשנת 2021 | בכמה אחוזים עלו הדירות השנה |