סוכני נדל"ן

הכר את הסוכן אריאל כהן ליפשיץ רימקס באר שבע

אריאל כהן ליפשיץ בן 25 מבאר שבע

מתמחה בשכונת רמות

 

 

 

 

 

Related Posts